ALGEMENE VOORWAARDEN


ALGEMENE VOORWAARDEN

De website die toegankelijk is via www.azerbeidzjaansekeuken.com (de "Site") wordt aangeboden door TECHSOLUTIONS (CY) GROUP LIMITED (PARNERA GARDENS 11, Flat 103, 5 Parthenonos Strovolos , 2020 Cyprus). ("Azerbeidzjaanse Keuken", "ons", "onze", en "wij") om verschillende milieuvriendelijke producten ("Producten") aan te bieden aan potentiële klanten ("Kopers", "u") door gebruik te maken van de diensten die op de Site worden aangeboden ("Diensten"). Dit document bevat de Gebruiksvoorwaardenovereenkomst (hierna te noemen de "Overeenkomst") en vormt de wettelijk bindende overeenkomst tussen de gebruiker van deze Site en ons. Bepaalde functies van de Site kunnen onderhevig zijn aan aanvullende richtlijnen of voorwaarden. Door de Site te gebruiken en de producten op de Site te kopen, gaat u akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden en garandeert u dat u minstens 18 jaar oud bent en dat u zich volledig kunt representeren. Als voorwaarde voor gebruikers om gebruik te kunnen maken van hulpmiddelen, functies en informatie op deze site, inclusief het bestellen van de vermelde producten, moet de gebruiker alle voorwaarden in deze overeenkomst lezen, begrijpen en ermee instemmen zich eraan te houden. Echter, door eenvoudigweg de functies en hulpmiddelen van deze site te bekijken, de vermelde producten te kopen, informatie, tekst of afbeeldingen in dit document te bekijken, wordt de gebruiker geacht deze Overeenkomst te hebben gelezen, begrepen en ermee in te stemmen zich eraan te houden. Indien de gebruiker niet akkoord gaat met de bepalingen en voorwaarden van deze Overeenkomst, dient hij/zij deze site onmiddellijk te verlaten en het gebruik van de functies van de site stop te zetten. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen of aanvullingen aan te brengen in deze Overeenkomst zonder voorafgaande kennisgeving aan de gebruikers. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, de productprijzen, productwijzigingen, stopzetting. Daarom is een gebruiker verantwoordelijk voor het bekijken van deze overeenkomst voor eventuele updates, correcties, wijzigingen en correcties die van invloed zouden kunnen zijn op de gebruiker, iedere keer dat hij/zij gebruik maakt van deze site. Wij kunnen de dienst verwijderen of de site voor onbepaalde tijd onbruikbaar maken of de dienst op elk gewenst moment stopzetten, zonder voorafgaande kennisgeving aan u. De gebruiker stemt ermee in de informatie, diensten en hulpmiddelen die op de site beschikbaar zijn uitsluitend voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik te gebruiken. Gebruikers van de site mogen niet: - De wetten van een rechtsgebied overtreden; - Informatie, gegevens of materialen via de Site overdragen, stelen of er ongeoorloofd toegang tot verschaffen, die in strijd kunnen zijn met enige wet of wetgeving van enig rechtsgebied; - Geautomatiseerde scripts of robots gebruiken om toegang te krijgen tot de informatie op deze site, deze te kopiëren of te manipuleren; - Zich uitgeven voor een andere burger of rechtspersoon, uw verwantschap met een andere burger of rechtspersoon vervalsen; - Uw reclamemateriaal of reclame-inhoud van derden of uzelf op deze website plaatsen; - Vulgaire, obscene of anderszins aanstootgevende inhoud op deze website publiceren. - De Site gebruiken op een manier die de Site zou kunnen beschadigen, uitschakelen, overbelasten of beschadigen; Een bedrijf kan regels, richtlijnen of beleid publiceren in aanvulling op de regels, richtlijnen of beleid die in deze Overeenkomst zijn gespecificeerd. Na de publicatie van dergelijk nieuw of aanvullend materiaal worden dergelijke voorwaarden onmiddellijk onderdeel van deze Overeenkomst en worden ze automatisch als verplicht beschouwd door de gebruikers.


PRODUCTEN EN AANBOD 

Al het beeldmateriaal op de pagina's met productvermeldingen zijn visuele benaderingen van de daadwerkelijke producten. Wij garanderen niet dat de producten er hetzelfde uitzien als in de op deze website gepubliceerde beeldbestanden. De producten kunnen in een beperkte hoeveelheid beschikbaar zijn. Retourneren en ruilen zijn strikt toegestaan door ons retourbeleid. Wij garanderen niet dat de kwaliteit van producten, diensten, informatie of ander materiaal dat u koopt of verkrijgt aan uw verwachtingen zal voldoen. Gebruikers moeten ervan uitgaan dat de producten niet zijn geëvalueerd of goedgekeurd door de FDA of andere instanties, tenzij anders vermeld in de productbeschrijving.

BESTELLINGEN

Wij behouden ons het volledige recht voor om bestellingen te annuleren, weigeren, beperken of verbieden indien wij van mening zijn dat deze in strijd zijn met onze Gebruiksvoorwaarden, of onjuiste, onvolledige, valse of anderszins ontoereikende factuur- of verzendgegevens bevatten die voor ons niet toereikend zijn om de bestelling te voltooien. Wij behouden ons dit recht ook voor in gevallen waarin bestellingen worden geplaatst onder dezelfde naam, creditcard, hetzelfde factuur- en/of verzendadres, enz. Wij behouden ons dit recht ook voor in gevallen waarin de bestellingen lijken te worden geplaatst door wederverkopers, distributeurs of andere personen die de op onze site gekochte producten voor commercieel gebruik kunnen gebruiken. In gevallen zoals hierboven beschreven kunnen wij proberen contact met u op te nemen via e-mail of via de informatie die is vermeld in uw factuur-/verzendadres. U bent verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste persoonlijke en betalingsinformatie in uw account, zodat wij deze correct kunnen verwerken.


BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID 

Wij garanderen of waarborgen op geen enkele wijze dat uw gebruik van onze Site en Services ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn. U stemt ermee in dat uw gebruik of het niet kunnen gebruiken van de Site en Services op eigen risico is. Alle bestelde producten worden geacht te worden geleverd 'zoals ze zijn' en 'zoals beschikbaar', zonder enige garanties van onze kant met betrekking tot kwaliteit, duurzaamheid, niet-beschadiging. In geen geval zal azerbeidzjaansekeuken.com enige en alle werknemers, leidinggevenden, aandeelhouders, filialen, partners, leveranciers of andere personen die werken of verbonden zijn met de werking van azerbeidzjaansekeuken.com aansprakelijk zijn voor enig letsel, verlies, vordering, of enige directe, indirecte, incidentele, punitieve, speciale of gevolgschade van welke aard dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot verloren winst, verloren inkomsten, verloren besparingen, verlies van gegevens, vervangingskosten of enige soortgelijke schade. Zoals sommige rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade mogelijk niet toestaan, in dergelijke rechtsgebieden zal onze aansprakelijkheid beperkt zijn tot de maximale mate toegestaan door de wet. Copyright © 2023, TECHSOLUTIONS (CY) GROUP LIMITED Alle rechten voorbehouden. Alle handelsmerken, logo's, dienstmerken, productafbeeldingen en ander beeldmateriaal ("Merken") weergegeven op de Site zijn ons eigendom of het eigendom van andere derden. U bent niet bevoegd deze Merken te gebruiken zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming of de toestemming van de derde partij die eventueel eigenaar is van de Merken.